Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Tịnh Châu, Tp Quảng Ngãi